Ebook

Một Quan Điểm Công Giáo


Download:
PDF

WORD (docx)

Tác giả: Lm. Joseph M. Champlin

Dịch giả: Lm Minh Anh

Khi viết quyển sách, năm 2006, Cha Joseph M. Champlin đã thi hành tác vụ hơn 50 năm. Ngài thuộc giáo phận Syracuse, New York, là cha sở cựu của Nhà thờ Chánh tòa giáo phận ấy. Hiện nay, ngài giúp mục vụ tại Nhà thờ Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành ở Warners, New York.

Một Quan Điểm Công Giáo

Comment: