Các Video Khác
Thánh Vịnh Đáp Ca
Tập
Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, năm C, 2018, Is.12: 2-3, 4bcd, 5-6
Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng, năm C, 2018, ...
Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, năm C, 2018, TV.125: 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6
Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, năm C, 2018,...
Chúa Nhật thứ nhất, Mùa Vọng, năm C 2018
Chúa Nhật thứ nhất, Mùa Vọng, năm C 2018
CN 34 TN B
CN 34 TN B
CN 33 TN B
CN 33 TN B