Các Video Khác
Thánh Vịnh Đáp Ca
Tập
Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng 2017, Lc.1:46-48, 49-50, 53-54
Chúa Nhật thứ ba Mùa Vọng 2017, Lc.1:46-...
Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, năm B, 2017, TV.84: 9ab-10, 11-12, 13-14
Chúa Nhật thứ hai Mùa Vọng, năm B, 2017,...
Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, năm B, 2017, TV.79: 2ac và 3b, 15-16, 18-19
Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, năm B, 2017...
Chúa Nhật 34a mùa Thường Niên 2017, TV.22: 1-2, 2-3, 5-6
Chúa Nhật 34a mùa Thường Niên 2017, TV.2...
Chúa Nhật 33a mùa Thường Niên 2017, tv127: 1-2, 3, 4-5
Chúa Nhật 33a mùa Thường Niên 2017, tv12...