Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem video

Thứ Hai 27.02.2017: AI CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ?
Thứ Hai 27.02.2017: AI CÓ THỂ ĐƯỢC CỨU Đ...
Chúa Nhật 26.02.2017: CHỈ THEO MỘT THẦY GIÊSU
Chúa Nhật 26.02.2017: CHỈ THEO MỘT THẦY ...
Thứ Bảy 25.02.2017: NƯỚC TRỜI CỦA THẦY GIÊSU
Thứ Bảy 25.02.2017: NƯỚC TRỜI CỦA THẦY G...
Thứ Sáu 24.02.2017: YÊU NHAU TRONG THẦY GIÊSU
Thứ Sáu 24.02.2017: YÊU NHAU TRONG THẦY ...
Thứ Năm 23.02.2017: SỐNG TIN MỪNG THẦY GIÊSU
Thứ Năm 23.02.2017: SỐNG TIN MỪNG THẦY G...
Thứ Tư 22.02.2017: KHOAN DUNG NHƯ THẦY GIÊSU
Thứ Tư 22.02.2017: KHOAN DUNG NHƯ THẦY G...
Thứ Ba 21.02.2017: TIẾP ĐÓN CHÍNH THẦY GIÊSU
Thứ Ba 21.02.2017: TIẾP ĐÓN CHÍNH THẦY G...
Thứ Hai 20.02.2017: XÁC TÍN VÀO THẦY GIÊSU
Thứ Hai 20.02.2017: XÁC TÍN VÀO THẦY GIÊ...
Chúa Nhật 19.02.2017: LUẬT MỚI
Chúa Nhật 19.02.2017: LUẬT MỚI
Thứ Bảy 18.02.2017: VINH QUANG NƯỚC TRỜI
Thứ Bảy 18.02.2017: VINH QUANG NƯỚC TRỜI
Thứ Sáu 17.02.2017: THẬP GIÁ CỨU ĐỘ
Thứ Sáu 17.02.2017: THẬP GIÁ CỨU ĐỘ
Thứ Năm 16.02.2017: SỰ ĐAU KHỔ
Thứ Năm 16.02.2017: SỰ ĐAU KHỔ
Thứ Tư 15.02.2017: SÁNG MẮT ĐỨC TIN
Thứ Tư 15.02.2017: SÁNG MẮT ĐỨC TIN
Thứ Hai 13.02.2017: CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ NÀO?
Thứ Hai 13.02.2017: CẦU NGUYỆN NHƯ THẾ N...
Chúa Nhật 12.02.2017: TRUNG THỰC HAY DỐI TRÁ
Chúa Nhật 12.02.2017: TRUNG THỰC HAY DỐI...
Thứ Bảy 11.02.2017: CÁC MÔN ĐỆ CỘNG TÁC VỚI CHÚA TRONG VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG
Thứ Bảy 11.02.2017: CÁC MÔN ĐỆ CỘNG TÁC ...
Thứ Sáu 10.02.2017: MỞ RA HAY KHÉP LẠI
Thứ Sáu 10.02.2017: MỞ RA HAY KHÉP LẠI
Thứ Năm 09.02.2017: NGƯỜI ĐÀN BÀ HY LẠP
Thứ Năm 09.02.2017: NGƯỜI ĐÀN BÀ HY LẠP
Thứ Tư 08.02.2017: Ô UẾ HAY THANH SẠCH?
Thứ Tư 08.02.2017: Ô UẾ HAY THANH SẠCH?
Thứ Tư 08.02.2017: CHẠNH THƯƠNG VÀ CHỮA LÀNH
Thứ Tư 08.02.2017: CHẠNH THƯƠNG VÀ CHỮA ...
Thứ Ba 07.02.2017: LÒNG HỌ RỜI XA TA
Thứ Ba 07.02.2017: LÒNG HỌ RỜI XA TA
Thứ Hai 06.02.2017: CHẠNH THƯƠNG VÀ CHỮA LÀNH
Thứ Hai 06.02.2017: CHẠNH THƯƠNG VÀ CHỮA...
Chúa Nhật 05.02.2017: CHO NHÂN GIAN
Chúa Nhật 05.02.2017: CHO NHÂN GIAN
Thứ Bảy 04.02.2017: CHÚA ĐÃ THẤY
Thứ Bảy 04.02.2017: CHÚA ĐÃ THẤY
Thứ Sáu 03.02.2017: THẾ QUYỀN HOANG MANG
Thứ Sáu 03.02.2017: THẾ QUYỀN HOANG MANG
Thứ Năm 02.02.2017: Lễ Nến
Thứ Năm 02.02.2017: Lễ Nến
Thứ Tư 01.02.2017: CHUYỆN QUÊ NHÀ
Thứ Tư 01.02.2017: CHUYỆN QUÊ NHÀ
Thứ Ba 31.01.2017: ĐÁNH THỨC SỰ SỐNG
Thứ Ba 31.01.2017: ĐÁNH THỨC SỰ SỐNG
Mùng Ba Tết 30.01.2017: VIỆC THỊNH ĐẠT
Mùng Ba Tết 30.01.2017: VIỆC THỊNH ĐẠT
Chúa Nhật Mùng Hai Tết: CẦU CHO ÔNG BÀ CHA MẸ
Chúa Nhật Mùng Hai Tết: CẦU CHO ÔNG BÀ C...
Thứ Bảy 28.01.2017: CẦU XIN ƠN BÌNH AN
Thứ Bảy 28.01.2017: CẦU XIN ƠN BÌNH AN
Thứ Sáu 27.01.2017: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI
Thứ Sáu 27.01.2017: MẦU NHIỆM NƯỚC TRỜI