Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần II Thường Niên A - 22/01/2020
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần II Thường Niên A ...
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II Thường Niên A - 21/01/2020
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần II Thường Niên A ...
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II Thường Niên A - 20/01/2020
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần II Thường Niên A...
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần II Thường Niên A - 19/01/2020
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần II Thường Niên...
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A - 18/01/2020
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần I Thường Niên A ...
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A - 17/01/2020
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần I Thường Niên A ...
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I Thường Niên A - 16/01/2020
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần I Thường Niên A ...
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần I Thường Niên A - 15/01/2020
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần I Thường Niên A -...
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I Thường Niên A - 14/01/2020
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần I Thường Niên A -...
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần I Thường Niên A - 13/01/2020
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần I Thường Niên A ...
Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - 12/01/2020
Lời Chúa - Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phé...
Lời Chúa - Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh - 11/01/2020
Lời Chúa - Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh - 11...
Lời Chúa - Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh - 10/01/2020
Lời Chúa - Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh - 10...
Lời Chúa - Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh - 09/01/2020
Lời Chúa - Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh - 09...
Lời Chúa - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh - 08/01/2020
Lời Chúa - Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh - 08/...
Lời Chúa - Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh - 07/01/2020
Lời Chúa - Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh - 07/...
Lời Chúa - Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh - 06/01/2020
Lời Chúa - Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh - 06...
Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - 05/01/2020
Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Hiển Linh - 05/0...
Lời Chúa - Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh - 04/01/2020
Lời Chúa - Thứ Bảy Mùa Giáng Sinh - 04/0...
Lời Chúa - Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh - 03/01/2020
Lời Chúa - Thứ Sáu Mùa Giáng Sinh - 03/0...
Lời Chúa - Thứ Năm Mùa Giáng Sinh - 02/01/2020
Lời Chúa - Thứ Năm Mùa Giáng Sinh - 02/0...
Lời Chúa - Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh T.4 - 01/01/2020
Lời Chúa - Cuối Tuần Bát Nhật Giáng Sinh...
Lời Chúa - Ngày Thứ VII Tuần Bát Nhật Giáng Sinh T.3 - 31/12/2019
Lời Chúa - Ngày Thứ VII Tuần Bát Nhật Gi...
Lời Chúa - Ngày Thứ VI Tuần Bát Nhật Giáng Sinh T.2 - 30/12/2019
Lời Chúa - Ngày Thứ VI Tuần Bát Nhật Giá...
Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - 29/12/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất -...
Lời Chúa - Ngày Thứ IV Tuần Bát Nhật Giáng Sinh T.7 - 28/12/2019
Lời Chúa - Ngày Thứ IV Tuần Bát Nhật Giá...
Ngày thứ III Tuần Bát Nhật Giáng Sinh T. 6
Ngày thứ III Tuần Bát Nhật Giáng Sinh T....
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thứ Năm Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Thứ Tư Lễ Chúa Giáng Sinh
Thứ Tư Lễ Chúa Giáng Sinh
Thứ Ba tuần IV Mùa Vọng Năm A
Thứ Ba tuần IV Mùa Vọng Năm A
Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng Năm A
Thứ Hai tuần IV Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật tuần IV Mùa Vọng Năm A
Chúa Nhật tuần IV Mùa Vọng Năm A
Lời Chúa - Thứ Sáu - 22/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 22/03/2019