Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Lời Chúa - Chúa Nhật Phục Sinh - 21/04/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật Phục Sinh - 21/04/2...
Ngày thứ Bảy Tuần Thánh - Joseph Ratzinger- ĐGH BÊNÊDICTÔ XVI
Ngày thứ Bảy Tuần Thánh - Joseph Ratzing...
Thứ Sáu Thánh 20g00 Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu
Thứ Sáu Thánh 20g00 Tưởng niệm cuộc thươ...
Thứ Sáu 19.04.2019: ĐI VÀO MẦU NHIỆM THẬP GIÁ ĐỂ CHIẾN THẮNG SỰ DỮ
Thứ Sáu 19.04.2019: ĐI VÀO MẦU NHIỆM THẬ...
Thứ Năm 18.04.2019: CON ĐƯỜNG GIÊ SU: YÊU MẾN VÀ PHỤC VỤ
Thứ Năm 18.04.2019: CON ĐƯỜNG GIÊ SU: YÊ...
Thứ Tư 17.04.2019: GIU ĐA – NGƯỜI VÌ DANH LỢI MÀ BÁN THẦY
Thứ Tư 17.04.2019: GIU ĐA – NGƯỜI VÌ DAN...
Thứ Ba 16.04.2019: GIU ĐA – NGƯỜI PHẢN BỘI - Linh mục Giuse Trương Hoàng Vũ, DCCT
Thứ Ba 16.04.2019: GIU ĐA – NGƯỜI PHẢN B...
LHS Thứ Hai 15.04.2019: LÀM CHỨNG NHÂN CHO THẦY GIÊSU PHỤC SINH
LHS Thứ Hai 15.04.2019: LÀM CHỨNG NHÂN C...
Chúa Nhật 14.04.2019: GIÊSU CHẾT THAY - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT
Chúa Nhật 14.04.2019: GIÊSU CHẾT THAY - ...
Lời Chúa - Thứ Bảy tuần V Mùa Chay - 13/04/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy tuần V Mùa Chay - 13/...
Lời Chúa - Thứ Sáu tuần V Mùa Chay - 12/04/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu tuần V Mùa Chay - 12/...
Lời Chúa - Thứ Tư tuần V Mùa Chay - 10/04/2019
Lời Chúa - Thứ Tư tuần V Mùa Chay - 10/0...
Lời Chúa - Thứ Ba - 09/04/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 09/04/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 08/04/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 08/04/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 07/04/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 07/04/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 06/04/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 06/04/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 05/04/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 05/04/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 04/04/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 04/04/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 03/04/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 03/04/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 02/04/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 02/04/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 01/04/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 01/04/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 31/03/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 31/03/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 30/03/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 30/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 29/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 29/03/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 28/03/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 28/03/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 27/03/2019
Lời Chúa - Thứ Tư - 27/03/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 26/03/2019
Lời Chúa - Thứ Ba - 26/03/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 25/03/2019
Lời Chúa - Thứ Hai - 25/03/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 24/03/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật - 24/03/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 23/03/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy - 23/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 22/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 22/03/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 21/03/2019
Lời Chúa - Thứ Năm - 21/03/2019