Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XX Thường Niên C - 19/08/2019
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XX Thường Niên C...
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên C - 18/08/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XX Thường Niên...
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên C - 17/08/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên ...
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên C - 16/08/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XIX Thường Niên ...
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIX - 15/08/2019
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XIX - 15/08/2019
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C - 14/08/2019
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XIX Thường Niên C...
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên C - 13/08/2019
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XIX Thường Niên C...
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên C - 12/08/2019
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XIX Thường Niên ...
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niên C - 11/08/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XIX Thường Niê...
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên C - 10/08/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niê...
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niên C - 09/08/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XVIII Thường Niê...
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên C - 08/08/2019
Lời Chúa - Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niê...
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên C - 07/08/2019
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XVIII Thường Niên...
Thứ Ba 06.08.2019: ĐẾN VỚI CHÚA NHỜ ĐỨC TIN CHỨ KHÔNG QUA CẢM TÍNH
Thứ Ba 06.08.2019: ĐẾN VỚI CHÚA NHỜ ĐỨC ...
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niên C - 05/08/2019
Lời Chúa - Thứ Hai Tuần XVIII Thường Niê...
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên C - 04/08/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XVIII Thường N...
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên C - 03/08/2019
Lời Chúa - Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên...
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên C - 02/08/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên...
Thứ Năm 01.08.2019: LỄ THÁNH ANPHONGSÔ - ĐẤNG SÁNG LẬP DÒNG CHÚA CỨU THẾ
Thứ Năm 01.08.2019: LỄ THÁNH ANPHONGSÔ -...
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên C - 31/07/2019
Lời Chúa - Thứ Tư Tuần XVII Thường Niên ...
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên C - 30/07/2019
Lời Chúa - Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên ...
Thứ Hai 29.07.2019: ĐÓN NGƯỜI VÀO NHÀ - LỄ THÁNH MÁCTA
Thứ Hai 29.07.2019: ĐÓN NGƯỜI VÀO NHÀ - ...
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên C - 28/07/2019
Lời Chúa - Chúa Nhật Tuần XVII Thường Ni...
Thứ Bảy 27.07.2019: LÚA TỐT VÀ CỎ LÙNG
Thứ Bảy 27.07.2019: LÚA TỐT VÀ CỎ LÙNG
Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên C - 26/07/2019
Thứ Sáu Tuần XVI Thường Niên C - 26/07/2...
Thứ Năm 25.07.2019: LỄ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
Thứ Năm 25.07.2019: LỄ THÁNH GIACÔBÊ TÔN...
Thứ Tư 24.7.2019 Hạt Rơi Trên Đất Tốt
Thứ Tư 24.7.2019 Hạt Rơi Trên Đất Tốt
Thứ Ba 23.07.2019: MẸ TÔI VÀ ANH EM TÔI
Thứ Ba 23.07.2019: MẸ TÔI VÀ ANH EM TÔI
Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên C - 22/07/2019
Thứ Hai Tuần XVI Thường Niên C - 22/07/2...
Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên C - 21/07/2019
Chúa Nhật Tuần XVI Thường Niên C - 21/07...
Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C - 20/07/2019
Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên C - 20/07/20...
Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C - 19/07/2019
Thứ Sáu Tuần XV Thường Niên C - 19/07/20...
Lời Chúa - Thứ Sáu - 22/03/2019
Lời Chúa - Thứ Sáu - 22/03/2019