Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem video

Thứ Ba 24.01.2017: ANH EM TRONG CHÚA
Thứ Ba 24.01.2017: ANH EM TRONG CHÚA
Thứ Hai 23.01.2017: HIỆP NHẤT LÀ SỨC MẠNH
Thứ Hai 23.01.2017: HIỆP NHẤT LÀ SỨC MẠN...
Chúa Nhật 22.01.2017: NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN
Chúa Nhật 22.01.2017: NƯỚC TRỜI ĐÃ GẦN
Thứ Bảy 21.01.2017: HIỂU LẦM
Thứ Bảy 21.01.2017: HIỂU LẦM
Thứ Sáu 20.01.2017: YÊU THƯƠNG VÀ TUYỂN CHỌN
Thứ Sáu 20.01.2017: YÊU THƯƠNG VÀ TUYỂN ...
Thứ Năm 19.01.2017: NGHIÊM CẤM THẦN Ô UẾ
Thứ Năm 19.01.2017: NGHIÊM CẤM THẦN Ô UẾ
Thứ Tư 18.01.2017: SỐNG NGÀY SA BÁT
Thứ Tư 18.01.2017: SỐNG NGÀY SA BÁT
Thứ Ba 17.01.2017: GIỮ NGÀY SA BÁT
Thứ Ba 17.01.2017: GIỮ NGÀY SA BÁT
Thứ Hai 16.01.2017: SỐNG TINH THẦN CHAY TỊNH
Thứ Hai 16.01.2017: SỐNG TINH THẦN CHAY ...
Chúa Nhật 15.01.2017: TÔI ĐÃ THẤY
Chúa Nhật 15.01.2017: TÔI ĐÃ THẤY
Thứ Bảy 14.01.2017: HÃY THEO TÔi
Thứ Bảy 14.01.2017: HÃY THEO TÔi
Thứ Sáu 13.01.2017: SỨC MẠNH CỦA LÒNG TIN
Thứ Sáu 13.01.2017: SỨC MẠNH CỦA LÒNG TI...
Thứ Năm 12.01.2017: CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Thứ Năm 12.01.2017: CHẠNH LÒNG THƯƠNG
Thứ Tư 11.01.2017: TRỞ NÊN HIỆN THÂN CHÚA GIÊSU
Thứ Tư 11.01.2017: TRỞ NÊN HIỆN THÂN CHÚ...
Thứ Ba 10.01.2017: CHÚNG TA LÀ AI ?
Thứ Ba 10.01.2017: CHÚNG TA LÀ AI ?
Thứ Hai 09. 01.2017: Mặc Lấy Sứ Mạng Giêsu
Thứ Hai 09. 01.2017: Mặc Lấy Sứ Mạng Giê...
Chúa nhật III Giáng sinh ngày 08.01.2017: Ánh Sao Soi Đường
Chúa nhật III Giáng sinh ngày 08.01.2017...
Thứ Bảy ngày 07.01.2017: LÀM VIỆC BỔN PHẬN
Thứ Bảy ngày 07.01.2017: LÀM VIỆC BỔN PH...
Thứ Sáu ngày 06.01.2017: CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Thứ Sáu ngày 06.01.2017: CHÚA GIÊSU CHỊU...
Thứ Năm ngày 05.01.2017:NIỀM VUI CÓ CHÚA Ở CÙNG
Thứ Năm ngày 05.01.2017:NIỀM VUI CÓ CHÚA...
Thứ 4 ngày 04.01.2017: ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠNH PHÚC THẬT
Thứ 4 ngày 04.01.2017: ĐƯỜNG DẪN ĐẾN HẠN...
Thứ ba ngày 03.01.2017: ĐÂY CHIÊN THIÊN THÚA
Thứ ba ngày 03.01.2017: ĐÂY CHIÊN THIÊN ...
Thứ 2 ngày 02.01.2017: LÀM CHỨNG VỀ ĐẤNG CỨU ĐỘ
Thứ 2 ngày 02.01.2017: LÀM CHỨNG VỀ ĐẤNG...
Chúa nhật II Giáng sinh: ngày 01.01.2017: ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA
Chúa nhật II Giáng sinh: ngày 01.01.2017...
Thứ Bảy: ngày 31.12.2016: ÁNH SÁNG THẬT
Thứ Bảy: ngày 31.12.2016: ÁNH SÁNG THẬT
Thứ Sáu: ngày 30.12.2016: GIA ĐÌNH THÁNH GIA
Thứ Sáu: ngày 30.12.2016: GIA ĐÌNH THÁNH...
Thứ Năm: ngày 29.12.2016: ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG CHO DÂN NGOẠI
Thứ Năm: ngày 29.12.2016: ÁNH SÁNG SOI Đ...
Thứ Tư: ngày 28.12.2016: TÔN TRỌNG SỰ SỐNG
Thứ Tư: ngày 28.12.2016: TÔN TRỌNG SỰ SỐ...
Thứ Ba 27.12.2016: NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA YÊU
Thứ Ba 27.12.2016: NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA YÊU
Thứ Hai: 26.12.2016: Lễ Thánh Stêphanô tử đạo
Thứ Hai: 26.12.2016: Lễ Thánh Stêphanô t...
Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh: THIÊN CHÚA CAO CẢ TRỞ NÊN NGHÈO HÈN VÌ YÊU THƯƠNG
Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh: THIÊN CHÚA CA...
Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh: THIÊN CHÚA CAO CẢ TRỞ NÊN NGHÈO HÈN VÌ YÊU THƯƠNG
Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh: THIÊN CHÚA CA...
Thứ Bảy 24.12.2016
Thứ Bảy 24.12.2016