Các Video Khác
Lẽ Sống Hôm Nay


Xin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem videoTập
Thứ Bảy 20. 10. 2018 CAN ĐẢM TRONG SỨ MẠNG TRUYỀN GIÁO
Thứ Bảy 20. 10. 2018 CAN ĐẢM TRONG SỨ MẠ...
Thứ Sáu 19. 10. 2018: TIN TƯỞNG PHÓ THÁC VÀO CHÚA
Thứ Sáu 19. 10. 2018: TIN TƯỞNG PHÓ THÁC...
Thứ Năm 18. 10. 2018 LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG MÀ THỢ GẶT LẠI ÍT
Thứ Năm 18. 10. 2018 LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG M...
Thứ Tư ngày 17/10/2018
Thứ Tư ngày 17/10/2018
Thứ Tư 17. 10. 2018 YÊU MẾN CHÚA VỚI TÁT CẢ TẤM LÒNG
Thứ Tư 17. 10. 2018 YÊU MẾN CHÚA VỚI TÁT...
Thứ Ba 15.10.2018: GIỮ TÂM HỒN TRONG SẠCH
Thứ Ba 15.10.2018: GIỮ TÂM HỒN TRONG SẠC...
Thứ Hai 15.10.2018: DẤU CHỈ CỦA THỜI ĐẠI
Thứ Hai 15.10.2018: DẤU CHỈ CỦA THỜI ĐẠI
Thứ Bảy 13.10.2018 MỘT THẾ GIỚI CẦN MỞ TAI NGHE VÀ VUI SỐNG LỜI THIÊN CHÚA DẠY
Thứ Bảy 13.10.2018 MỘT THẾ GIỚI CẦN MỞ T...
Thứ Bảy 13.10.2018 MỘT THẾ GIỚI CẦN MỞ TAI NGHE VÀ VUI SỐNG LỜI THIÊN CHÚA DẠY
Thứ Bảy 13.10.2018 MỘT THẾ GIỚI CẦN MỞ T...
Thứ Sáu 12.10.2018: MỘT THẾ GIỚI BỎ NGỎ CHO SỰ DỮ HOÀNH HÀNH
Thứ Sáu 12.10.2018: MỘT THẾ GIỚI BỎ NGỎ ...
Thứ Năm 11.10.2018 MỘT THẾ GIỚI ĐÁNH MẤT TUỔI THƠ HỒN NHIÊN VÀ PHÓ THÁC
Thứ Năm 11.10.2018 MỘT THẾ GIỚI ĐÁNH MẤT...
Thứ Tư 10.10.2018 : MỘT THẾ GIỚI CẦN HỌC BIẾT CẦU NGUYỆN
Thứ Tư 10.10.2018 : MỘT THẾ GIỚI CẦN HỌC...
Thứ Ba 09.10.2018: MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÒN MUỐN LẮNG NGHE TIN MỪNG
Thứ Ba 09.10.2018: MỘT THẾ GIỚI KHÔNG CÒ...
Thứ Hai 08 10 2018: MỘT THẾ GIỚI CÓ QUÁ NHIỀU THƯƠNG TÍCH
Thứ Hai 08 10 2018: MỘT THẾ GIỚI CÓ QUÁ ...
Chúa Nhật 07.10.2018: HÃY SIÊNG NĂNG LẦN HẠT MÂN CÔI
Chúa Nhật 07.10.2018: HÃY SIÊNG NĂNG LẦN...
Thứ Bảy 06.10.2018 ƠN GỌI NÊN THÁNH
Thứ Bảy 06.10.2018 ƠN GỌI NÊN THÁNH
Thứ Sáu 05.10.2018: CÓ THẦY CÙNG HOẠT ĐỘNG VỚI ANH EM...
Thứ Sáu 05.10.2018: CÓ THẦY CÙNG HOẠT ĐỘ...
Thứ Năm 04.10.2018: NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN
Thứ Năm 04.10.2018: NHỮNG NGƯỜI BÉ MỌN
Thứ Tư 03.10.2018: TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA
Thứ Tư 03.10.2018: TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA
Thứ Ba 02.10.2018: CHỚ KHINH THƯỜNG AI
Thứ Ba 02.10.2018: CHỚ KHINH THƯỜNG AI
Thứ Hai 01.10.2018: NGHỊCH LÝ LỚN – NHỎ
Thứ Hai 01.10.2018: NGHỊCH LÝ LỚN – NHỎ
Chúa Nhật 30.09.2018 THẦN KHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG LÒNG NGƯỜI TIN
Chúa Nhật 30.09.2018 THẦN KHÍ HOẠT ĐỘNG ...
Thứ Bảy 29.09.2018: MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC PHẢI TÌM THỰC HIỆN Ý CHÚA
Thứ Bảy 29.09.2018: MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC PHẢ...
Thứ Sáu 28.09.2018: CỨU ĐỘ BẰNG CON ĐƯỜNG THẬP GIÁ
Thứ Sáu 28.09.2018: CỨU ĐỘ BẰNG CON ĐƯỜN...
Thứ Năm 27.09.2018: SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚA KHÔNG THOẢ HIỆP VỚI SỰ ÁC
Thứ Năm 27.09.2018: SỨ GIẢ CỦA THIÊN CHÚ...
Thứ Tư 26.09.2018 ĐI RAO GIẢNG NƯỚC THIÊN CHÚA ĐỪNG MANG THEO GÌ CẢ
Thứ Tư 26.09.2018 ĐI RAO GIẢNG NƯỚC THIÊ...
Thứ Ba 25.09.2018 SỐNG VÀ RAO GIẢNG LỜI CHÚA
Thứ Ba 25.09.2018 SỐNG VÀ RAO GIẢNG LỜI ...
Thứ Hai 24.09.2018 MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC PHẢI LOAN BÁO TIN MỪNG SỰ THẬT
Thứ Hai 24.09.2018 MÔN ĐỆ ĐÍCH THỰC PHẢI...
Chúa Nhật Ngày 23.9.2018 Con Người Bị Nộp
Chúa Nhật Ngày 23.9.2018 Con Người Bị Nộ...
Thứ Bảy 22.09.2018: AI CÓ TAI HÃY NGHE - Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh, DCCT
Thứ Bảy 22.09.2018: AI CÓ TAI HÃY NGHE -...
Thứ Sáu 21.09.2018 ĐỨNG DẬY ĐI THEO
Thứ Sáu 21.09.2018 ĐỨNG DẬY ĐI THEO
Thứ Năm 20.09.2018: THÁNH TỬ ĐẠO ĐẠI HÀN
Thứ Năm 20.09.2018: THÁNH TỬ ĐẠO ĐẠI HÀN