Lm. Phaolo NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG, DCCT


Email: xuanduongdcct@gmail.com

Phone: (084) 0912 657 262


Tập
Tuyển Phẩm Thánh Ca
Tuyển Phẩm Thánh Ca
Tuyệt Phẩm Thánh Ca
Tuyệt Phẩm Thánh Ca
Thánh Ca
Thánh Ca
Tình Ngài Gọi Con
Tình Ngài Gọi Con
Gương Thánh Giuse
Gương Thánh Giuse
Đừng Sợ
Đừng Sợ
Bình An Ở Đâu ?
Bình An Ở Đâu ?
Tình Ngài Gọi Con 8 - Linh Ảnh Tình Yêu
Tình Ngài Gọi Con 8 - Linh Ảnh Tình Yêu
Tình Ngài Gọi Con 2 - Chọn Và Gọi
Tình Ngài Gọi Con 2 - Chọn Và Gọi
Tình Ngài Gọi Con 1 - Chạnh Thương
Tình Ngài Gọi Con 1 - Chạnh Thương
Ánh Mắt Mẹ Hiền
Ánh Mắt Mẹ Hiền
Tình Yêu Chúa Hỡi
Tình Yêu Chúa Hỡi
Album Hoan Ca Cứu Thế Vol.6
Album Hoan Ca Cứu Thế Vol.6
Tình Ngài Gọi Con
Tình Ngài Gọi Con
Bông Hồng Cài Áo
Bông Hồng Cài Áo
Khắc Ghi Tình Mẹ
Khắc Ghi Tình Mẹ
Tình Yêu Chúa Hỡi
Tình Yêu Chúa Hỡi
Thánh Ca
Thánh Ca
Album Con Phải Làm Gì ?
Album Con Phải Làm Gì ?
MẸ ƠI MẸ CÓ BIẾT
MẸ ƠI MẸ CÓ BIẾT
Album Thánh Ca Lời Ru Giáng Sinh
Album Thánh Ca Lời Ru Giáng Sinh
Album Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất
Album Những Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất
Nếu Mẹ Cho Con
Nếu Mẹ Cho Con
Giới Thiệu Qũy Học Bổng Tình Ngài Gọi Con
Giới Thiệu Qũy Học Bổng Tình Ngài Gọi Con
Album Lời Ru Giáng Sinh
Album Lời Ru Giáng Sinh
Album Ave Maria Con Chào Mẹ của cố Linh mục
Album Ave Maria Con Chào Mẹ của cố Linh mục
Ý LỰC LỜI CHÚA CN27B
Ý LỰC LỜI CHÚA CN27B
Tuyển Chọn Thánh Ca
Tuyển Chọn Thánh Ca
Phù Vân
Phù Vân
Hoan Ca Cứu Thế 7- KÌA BÀ NÀO - Lm. Hoàng Diệp CSsR
Hoan Ca Cứu Thế 7- KÌA BÀ NÀO - Lm. Hoàng Diệp CSsR
Tôi Xin Chọn Người
Tôi Xin Chọn Người
Cầu Nguyện Cho Đời Sống Thánh Hiến
Cầu Nguyện Cho Đời Sống Thánh Hiến
Album: Lời Ru Giáng Sinh
Album: Lời Ru Giáng Sinh
Phù Vân
Phù Vân
Lữ Khách Hài Đồng
Lữ Khách Hài Đồng
Tình Ngài Gọi Con
Tình Ngài Gọi Con
Tiếng Vọng Giữa Đời - P1
Tiếng Vọng Giữa Đời - P1
Tiếng Vọng Giữa Đời - P2
Tiếng Vọng Giữa Đời - P2
Yêu
Yêu
Thập Tự Trên Đồi Cao
Thập Tự Trên Đồi Cao
Tâm Nguyện Hài Nhi
Tâm Nguyện Hài Nhi
Chúa Nguồn Xót Thương
Chúa Nguồn Xót Thương
Điểm Tựa Đời Con - Sáng tác LM Xuân Đường CsSR
Điểm Tựa Đời Con - Sáng tác LM Xuân Đường CsSR
Mẹ Ơi, Mẹ Có Biết
Mẹ Ơi, Mẹ Có Biết
Dấu Chân Tình Mẹ
Dấu Chân Tình Mẹ
Tình Ngài gọi con
Tình Ngài gọi con
CD LỜI RU GIÁNG SINH (Vol.3)
CD LỜI RU GIÁNG SINH (Vol.3)
Một Lần Dâng Hiến
Một Lần Dâng Hiến
Kinh Chiều
Kinh Chiều
Chuyện Người Đàn Bà 2000 Trước
Chuyện Người Đàn Bà 2000 Trước
Dấu Chân Tình Mẹ - LM Xuân Đường
Dấu Chân Tình Mẹ - LM Xuân Đường
Ơn Gọi Của Ngôi Sao
Ơn Gọi Của Ngôi Sao
Album Chọn và Gọi
Album Chọn và Gọi
Album Dấu Ấn Tình Yêu
Album Dấu Ấn Tình Yêu
Tình Ngài gọi con
Tình Ngài gọi con