LM Nguyễn Thiết ThắngXin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem video


Tập
Năm Thánh
Năm Thánh "lòng Thương Xót"
Tĩnh Tâm Chủ Đề Khuôn Mặt Của Lòng Thương Xót
Tĩnh Tâm Chủ Đề Khuôn Mặt Của Lòng Thươn...
Bài Giảng Thiên Chúa Quan Phòng CTTDVA
Bài Giảng Thiên Chúa Quan Phòng CTTDVA
Tĩnh tâm chủ đề Khuôn Mặt Của Lòng Thương Xót
Tĩnh tâm chủ đề Khuôn Mặt Của Lòng Thươn...
Khuôn Mặt Của Lòng Thương Xót
Khuôn Mặt Của Lòng Thương Xót
Bài giảng về Bí Tích Rửa Tội P2
Bài giảng về Bí Tích Rửa Tội P2
Bài giảng về Bí Tích Rửa Tội P1
Bài giảng về Bí Tích Rửa Tội P1
Gia Đình Hạnh Phúc P6
Gia Đình Hạnh Phúc P6
Gia Đình Hạnh Phúc P5
Gia Đình Hạnh Phúc P5
Gia Đình Hạnh Phúc P4
Gia Đình Hạnh Phúc P4
Gia Đình Hạnh Phúc P3
Gia Đình Hạnh Phúc P3
Gia Đình Hạnh Phúc P2
Gia Đình Hạnh Phúc P2
Gia Đình Hanh Phúc P1
Gia Đình Hanh Phúc P1
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P6 (Hết)
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P6 (Hết)
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P5
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P5
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P4
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P4
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P3
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P3
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P2
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P2
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P1
Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2014 tại Hoà Lan P1
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P5
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P5
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P4
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P4
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P3
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P3
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P2
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P2
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P1
Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa tại Amersfoort Holland 2014 P1
Mong Chờ Trong Hy Vọng
Mong Chờ Trong Hy Vọng
Linh Dược Chúa Ban - 2013
Linh Dược Chúa Ban - 2013
Sống Đạo - Hơi Thở Của Linh Hồn
Sống Đạo - Hơi Thở Của Linh Hồn
Linh Đạo và Phục Vụ 1
Linh Đạo và Phục Vụ 1
Linh Đạo và Phục Vụ 2
Linh Đạo và Phục Vụ 2
Tha Thứ Hết Lòng
Tha Thứ Hết Lòng
25-2-12 Austin,Tx 1
25-2-12 Austin,Tx 1
25-2-12 Austin,Tx 2
25-2-12 Austin,Tx 2
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P1
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P1
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P2
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P2
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P3
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P3
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P4
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P4
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P5
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P5
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P6
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P6
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P7
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P7
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P8
Thánh lễ nguồn mạch mọi ân sủng P8
Hội Thảo Về Sống Đạo 1
Hội Thảo Về Sống Đạo 1
Hội Thảo Về Sống Đạo 2
Hội Thảo Về Sống Đạo 2
Hội Thảo Về Sống Đạo 3
Hội Thảo Về Sống Đạo 3
Hội Thảo Về Sống Đạo 4
Hội Thảo Về Sống Đạo 4
Tràng chuỗi Mân Côi 1
Tràng chuỗi Mân Côi 1
Tràng chuỗi Mân Côi 2
Tràng chuỗi Mân Côi 2
Tràng chuỗi Mân Côi 3
Tràng chuỗi Mân Côi 3
Tràng chuỗi Mân Côi 4
Tràng chuỗi Mân Côi 4
Tràng chuỗi Mân Côi 5
Tràng chuỗi Mân Côi 5