LM Nguyễn Tầm ThườngXin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem video


Tập
Mình Thánh Chúa
Mình Thánh Chúa
Thập Gía và Thánh Giá
Thập Gía và Thánh Giá
Chân Dung và Cây Viết Chì
Chân Dung và Cây Viết Chì
Bao dung (mới)
Bao dung (mới)
Bao dung
Bao dung
Rác và người đổ rác
Rác và người đổ rác
Những bước chân
Những bước chân