LM JB Nguyễn SangMới Upload

Tuyệt Đỉnh Thánh Ca
Tuyệt Đỉnh Thánh Ca
Tuyệt Phẩm Thánh Ca
Tuyệt Phẩm Thánh Ca
Sự khôn ngoan và khờ dại trong cuộc sống hiện nay
Sự khôn ngoan và khờ dại trong cuộc sống...
Thông Báo Khẩn Cấp Của LM JB Nguyễn Sang
Thông Báo Khẩn Cấp Của LM JB Nguyễn Sang
Chỉ Có Một Trên Đời
Chỉ Có Một Trên Đời
Thánh Ca Lễ Cưới
Thánh Ca Lễ Cưới
Tuyển Chọn II
Tuyển Chọn II
Tuyển Chọn
Tuyển Chọn
100 Bài Thánh Ca Lm Nguyễn Sang 2016
100 Bài Thánh Ca Lm Nguyễn Sang 2016
Nhạc Đức Mẹ Maria
Nhạc Đức Mẹ Maria
Thánh Ca Tuần Thánh 2016
Thánh Ca Tuần Thánh 2016
Album Chúa Mùa Xuân - Vol. 27
Album Chúa Mùa Xuân - Vol. 27
Tiếng Hát Vì Người Nghèo
Tiếng Hát Vì Người Nghèo
Chúa Mùa Xuân Vol.27
Chúa Mùa Xuân Vol.27
Thánh Ca Giáng Sinh  Lm Nguyễn Sang
Thánh Ca Giáng Sinh Lm Nguyễn Sang
Tình yêu mến
Tình yêu mến
Nhạc Thánh Ca Tuyển Chọn
Nhạc Thánh Ca Tuyển Chọn
50 Bài Thánh Ca Tuyển Chọn
50 Bài Thánh Ca Tuyển Chọn
Lời Kinh Hòa Bình
Lời Kinh Hòa Bình
Tuyển Tập 145 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất
Tuyển Tập 145 Bài Hát Thánh Ca Hay Nhất
Dao Ca Mẹ Dịu Hiền
Dao Ca Mẹ Dịu Hiền
Chút Lòng Son - Album Vol. 23
Chút Lòng Son - Album Vol. 23
Máu Và Nước | Album Vol 22
Máu Và Nước | Album Vol 22
Chặng Thứ 12 | Album Vol 21
Chặng Thứ 12 | Album Vol 21
Bê Lem Xưa | Album Vol 20
Bê Lem Xưa | Album Vol 20
Album Vol 19: Chút Tình Con Thơ
Album Vol 19: Chút Tình Con Thơ
Lời Kinh Đêm | Album Vol 18
Lời Kinh Đêm | Album Vol 18
Bao La Tình Chúa - Vol. 17
Bao La Tình Chúa - Vol. 17
Thiên Đường Ca | Album Vol 16
Thiên Đường Ca | Album Vol 16
Adam Eva | Album Vol.15
Adam Eva | Album Vol.15
Cung Đàn Thánh | Album Vol.14
Cung Đàn Thánh | Album Vol.14
Giuse Người Công Chính | Album Vol. 13
Giuse Người Công Chính | Album Vol. 13
Xin Là Muối Men- Vol 12
Xin Là Muối Men- Vol 12
Thánh Ca Vol 11: Tiếng Gọi FATIMA
Thánh Ca Vol 11: Tiếng Gọi FATIMA
Giờ Thứ 9 - Vol 10 - LM Nguyễn Sang
Giờ Thứ 9 - Vol 10 - LM Nguyễn Sang
Album Chỉ Có Một Trên Đời - Vol 9
Album Chỉ Có Một Trên Đời - Vol 9
Ngày Trở Về - Vol 8
Ngày Trở Về - Vol 8
Lời Tạ Tội - Vol 7
Lời Tạ Tội - Vol 7
Lòng Chúa Xót Thương | Album Vol.6
Lòng Chúa Xót Thương | Album Vol.6
Tấm Bánh Cho Đời | Album Vol.5
Tấm Bánh Cho Đời | Album Vol.5
Đêm Tình Thánh | Album Vol.4
Đêm Tình Thánh | Album Vol.4
Phù Vân - Vol 3
Phù Vân - Vol 3
Cùng Mẹ Con Dâng | Album Vol.2
Cùng Mẹ Con Dâng | Album Vol.2
Dấu Ấn - Lm.JB.Nguyễn Sang - Vol 1
Dấu Ấn - Lm.JB.Nguyễn Sang - Vol 1
Thánh Ca Mùa Chay 2015
Thánh Ca Mùa Chay 2015
Nhạc Thánh Ca Tuyển Chọn
Nhạc Thánh Ca Tuyển Chọn
Tín Thác Vào Chúa
Tín Thác Vào Chúa
Lời Vọng Tình Yêu
Lời Vọng Tình Yêu
Cho Con Vững Tin
Cho Con Vững Tin
Kinh Hoà Bình
Kinh Hoà Bình
Bông Hồng Dâng Mẹ
Bông Hồng Dâng Mẹ
Con Dâng Chúa
Con Dâng Chúa
Cho Con Vững Tin
Cho Con Vững Tin
Chút Lòng Son
Chút Lòng Son
Dao Ca Mẹ Dịu Hiền
Dao Ca Mẹ Dịu Hiền
Dưới Áo Mẹ Từ Bi
Dưới Áo Mẹ Từ Bi
Khúc Hát Dâng Hoa
Khúc Hát Dâng Hoa
Lạy Mẹ Mễ Du
Lạy Mẹ Mễ Du
Lễ Hy Sinh
Lễ Hy Sinh
Lòng Mẹ
Lòng Mẹ
Một Trời La Vang
Một Trời La Vang
Trung Kiên Chờ Mẹ
Trung Kiên Chờ Mẹ
Ngày Không Còn Mẹ
Ngày Không Còn Mẹ
Lòng Mẹ
Lòng Mẹ
Thánh Ca Hay Nhất Dâng Mẹ Maria
Thánh Ca Hay Nhất Dâng Mẹ Maria
Khúc Hát Dâng Hoa
Khúc Hát Dâng Hoa
Tiếng Hát Cho Người Nghèo
Tiếng Hát Cho Người Nghèo
Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
Sự Sống Thay Đổi Mà Không Mất Đi
Tiếng Hát Vì Người Nghèo 2013
Tiếng Hát Vì Người Nghèo 2013
Cùng Mẹ Con Dâng
Cùng Mẹ Con Dâng
Thánh Ca Dành Cho Mùa Chay
Thánh Ca Dành Cho Mùa Chay
Ngày Không Có Mẹ
Ngày Không Có Mẹ
Bông Hồng Dâng Mẹ
Bông Hồng Dâng Mẹ
Kinh Hoà Bình
Kinh Hoà Bình
Cha Ơi ! Xin Giã Biệt Cha
Cha Ơi ! Xin Giã Biệt Cha
Cho Con Vững Tin
Cho Con Vững Tin
Chút Lòng Son
Chút Lòng Son
Lễ Hy Sinh
Lễ Hy Sinh
Giáng Sinh 2013
Giáng Sinh 2013
Thánh Ca Hay Nhất - Phần II
Thánh Ca Hay Nhất - Phần II
Khúc Cảm Tạ
Khúc Cảm Tạ
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng
Có Tin Vui Giữa Giờ Tuyệt Vọng
Ca Khúc Trầm Hương
Ca Khúc Trầm Hương