Các Video Khác

LM Dominic Phạm Tĩnh


Tập
Hội Thảo chuyên đề về GIA ĐÌNH Tại sao mất
Hội Thảo chuyên đề về GIA ĐÌNH Tại sao m...
Hội Thảo chuyên đề về GIA ĐÌNH 40 Năm Xa Xứ
Hội Thảo chuyên đề về GIA ĐÌNH 40 Năm Xa...
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P3
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P3
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P1
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P1
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 3
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 3
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 2
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 2
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 1
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Đừng SỢ khi đi xưng TỘI tap 3 (Hết)
Đừng SỢ khi đi xưng TỘI tap 3 (Hết)
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 2) ngày 3 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 2) ngày 3 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 3) ngày 4 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 3) ngày 4 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 1) ngày 2 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 1) ngày 2 tháng 3 năm 2015