Các Video Khác

LM Dominic Phạm Tĩnh


Tập
Thánh Phêrô có đủ khả năng lãnh đạo
Thánh Phêrô có đủ khả năng lãnh đạo
Tại Sao Người Do Thái Không Tin Vào Chúa Phục Sinh
Tại Sao Người Do Thái Không Tin Vào Chúa...
Chỉ vì miếng ăn mà gây nên nhiều tội lỗi
Chỉ vì miếng ăn mà gây nên nhiều tội lỗi
Tĩnh Tâm là gì
Tĩnh Tâm là gì
Khi nào đị muộn vẫn được rước lễ bình thường
Khi nào đị muộn vẫn được rước lễ bình th...
Tật Xét Đoán Người Khác
Tật Xét Đoán Người Khác
Tật Ham Quyền Lực
Tật Ham Quyền Lực
Tình Online
Tình Online
Người Đi Lễ Muộn Có Được Rước Lễ Không
Người Đi Lễ Muộn Có Được Rước Lễ Không
Bỏ Đạo quên Chúa vì mãi lo cơm áo gạo tiền
Bỏ Đạo quên Chúa vì mãi lo cơm áo gạo ti...
Tội là gì - Tại sao phải đi xưng tội
Tội là gì - Tại sao phải đi xưng tội
Hậu quả nghiêm trọng của việc gian dối trong đời sống
Hậu quả nghiêm trọng của việc gian dối t...
Ý nghĩa của Lời Chúa và Thánh Thể trong Thánh Lễ
Ý nghĩa của Lời Chúa và Thánh Thể trong ...
40 năm tại xứ người được gì và mất gì
40 năm tại xứ người được gì và mất gì
Những ham muốn và gánh nặng trong cuộc đời
Những ham muốn và gánh nặng trong cuộc đ...
Hậu quả của tham lam và ham muốn quá sức
Hậu quả của tham lam và ham muốn quá sức
Anh em chớ xét đoán người khác kẻo sa hỏa ngục
Anh em chớ xét đoán người khác kẻo sa hỏ...
Anh em chớ xét đoán người khác kẻo sa hỏa ngục
Anh em chớ xét đoán người khác kẻo sa hỏ...
Ít có ai kếu thúc cuộc đời bằng một dấu chấm
Ít có ai kếu thúc cuộc đời bằng một dấu ...
Những đam mê trong cuộc sống chúng ta là gì
Những đam mê trong cuộc sống chúng ta là...
Phải Làm Gì Để Đừng Mất
Phải Làm Gì Để Đừng Mất
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P3
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P3
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P1
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 P1
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 3
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 3
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 2
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 2
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 1
ĐHTM 2015 Hội Thảo Phần 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Đừng SỢ khi đi xưng TỘI tap 3 (Hết)
Đừng SỢ khi đi xưng TỘI tap 3 (Hết)
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 2
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Thế nào là Tội , Làm sao để Tránh 1
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 2) ngày 3 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 2) ngày 3 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 3) ngày 4 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 3) ngày 4 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 1) ngày 2 tháng 3 năm 2015
Tĩnh Tâm Mùa Chay (Phần 1) ngày 2 tháng 3 năm 2015