Các Video Khác

Karaoke Chủ Đề Mùa Chay


Tập
Bờ Đá Xanh Tạ Tội
Bờ Đá Xanh Tạ Tội
Lay Cha Neu Co The
Lay Cha Neu Co The
Hởi Người Hãy Nhớ
Hởi Người Hãy Nhớ
Giọt Lệ Thống Hối
Giọt Lệ Thống Hối
Giọt Lệ Ăn Năn
Giọt Lệ Ăn Năn
Giờ Con Chúa Tử Nạn
Giờ Con Chúa Tử Nạn
Con Nay Trở Về
Con Nay Trở Về
Chiều Xưa Thập Giá
Chiều Xưa Thập Giá
Can vê Chiều
Can vê Chiều
Bài Ca Thương Khó
Bài Ca Thương Khó
Cha Ơi Nay Con Đã Về
Cha Ơi Nay Con Đã Về
Bao Năm Xa Bước
Bao Năm Xa Bước
Hãy Trở Về
Hãy Trở Về
Lazaro đã sống lại rồi
Tin Yêu Lời Chúa