LM Vũ Thế ToànXin nhấn chuột vào chương mục dưới để xem video


Tập
Làm sao tìm được Thiên Đàng ngay ở trần gian
Làm sao tìm được Thiên Đàng ngay ở trần ...
Sau Khi Ly Hôn có được phép rước lễ không
Sau Khi Ly Hôn có được phép rước lễ khôn...
Bó Rau Răm
Bó Rau Răm
Người Công Giáo lấy chồng Ngoại Đạo có được phép đi rước lễ không
Người Công Giáo lấy chồng Ngoại Đạo có đ...
Linh Mục Có Quyền Giải Tội Phá Thai Không
Linh Mục Có Quyền Giải Tội Phá Thai Khôn...
Cuộc Hiện Ra Của Đức Mẹ tại Fatima
Cuộc Hiện Ra Của Đức Mẹ tại Fatima
Tại Sao Người Công Giáo Không Được Phép Ly Hôn
Tại Sao Người Công Giáo Không Được Phép ...
Sức mạnh của đồng tiền
Sức mạnh của đồng tiền
Khám Phá Hồng Phúc Trong Đau Khổ - P2
Khám Phá Hồng Phúc Trong Đau Khổ - P2
Khám Phá Hồng Phúc Trong Đau Khổ - P1
Khám Phá Hồng Phúc Trong Đau Khổ - P1
Khám Phá Hồng Phúc Trong Đau Khổ - P2
Khám Phá Hồng Phúc Trong Đau Khổ - P2
Khám Phá Hồng Phúc Trong Đau Khổ - P1
Khám Phá Hồng Phúc Trong Đau Khổ - P1
Vợ là gì
Vợ là gì
Vọng Thức - Trừ Tà 2
Vọng Thức - Trừ Tà 2
Vọng Thức - Trừ Tà 1
Vọng Thức - Trừ Tà 1
Cha Vũ Thế Toàn Chia Sẻ Tại Lễ Truyền Thống Hội SVCG TGP Hà Nội Lần Thứ 19
Cha Vũ Thế Toàn Chia Sẻ Tại Lễ Truyền Th...
Vọng Thức - Ngày 18.12.2016
Vọng Thức - Ngày 18.12.2016
Vọng Thức Ngày 11.12
Vọng Thức Ngày 11.12
Vọng Thức Ngày 4/12
Vọng Thức Ngày 4/12
Vọng Thức 11/27
Vọng Thức 11/27
Vọng Thức 11/20
Vọng Thức 11/20
Vọng Thức Nov 13
Vọng Thức Nov 13
Vọng Thức Nov. 06
Vọng Thức Nov. 06
Vọng Thức Ngày 23/10
Vọng Thức Ngày 23/10
Vọng Thức OCT 16
Vọng Thức OCT 16
Vọng Thức 10/2
Vọng Thức 10/2
Vọng Thức 9/25
Vọng Thức 9/25
ĐHTM 2016 - Lòng Chúa Thương Xót
ĐHTM 2016 - Lòng Chúa Thươn...
Lạ Thật
Lạ Thật
Bóng Đêm Ôm Ánh Mặt Trời
Bóng Đêm Ôm Ánh Mặt Trời
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức P2
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức P2
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức P1
MV 2015 Cho Sinh Viên Thủ Đức P1
Tổng hợp những mẫu chuyện cười
Tổng hợp những mẫu chuyện cười
Thiệt Dzễ Sợ!
Thiệt Dzễ Sợ!
Đừng Sợ! Bình An Cho Các Con
Đừng Sợ! Bình An Cho Các Con
Đáng Sợ ... Thật!
Đáng Sợ ... Thật!
Cha Vu The Toan DHTM 2015 part 2
Cha Vu The Toan DHTM 2015 part 2
Cha Vu The Toan DHTM 2015 part 1
Cha Vu The Toan DHTM 2015 part 1
Tình Cho Không Bảo Không
Tình Cho Không Bảo Không
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2
Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Tĩnh Tâm Mùa Vọng
Trở Trêu Cuộc Tình P1
Trở Trêu Cuộc Tình P1
Trở Trêu Cuộc Tình P2
Trở Trêu Cuộc Tình P2
Nhằm Rồi Cha Ơi - P1
Nhằm Rồi Cha Ơi - P1
Nhằm Rồi Cha Ơi - P2
Nhằm Rồi Cha Ơi - P2
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2014 - P2
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2014 - P2
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2014 - P1
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2014 - P1
David Thuở Thiếu Thời Trong Ý Đinh Của Thiên Chúa
David Thuở Thiếu Thời Trong Ý Đinh Của Thiên Chúa
David Con Người Trung Tín và Sa Ngã
David Con Người Trung Tín và Sa Ngã
Khoảnh Khắc Thiên Đàng Nơi Địa Giới
Khoảnh Khắc Thiên Đàng Nơi Địa Giới
Ba Bà Bốn Chuyện
Ba Bà Bốn Chuyện
Chuyên Đề Tình Yêu Gia Đình - P2
Chuyên Đề Tình Yêu Gia Đình - P2
Chuyên Đề Tình Yêu Gia Đình - P1
Chuyên Đề Tình Yêu Gia Đình - P1
Từ Thuở Nguyên Sơ 1
Từ Thuở Nguyên Sơ 1
Từ Thuở Nguyên Sơ 2
Từ Thuở Nguyên Sơ 2
Từ Thuở Nguyên Sơ 3
Từ Thuở Nguyên Sơ 3
Từ Thuở Nguyên Sơ 4
Từ Thuở Nguyên Sơ 4
Từ Thuở Nguyên Sơ 5
Từ Thuở Nguyên Sơ 5
Địa Đàng Và Thử Thách 1
Địa Đàng Và Thử Thách 1
Địa Đàng Và Thử Thách 2
Địa Đàng Và Thử Thách 2
Địa Đàng Và Thử Thách 3
Địa Đàng Và Thử Thách 3
Địa Đàng Và Thử Thách 4
Địa Đàng Và Thử Thách 4
Địa Đàng Và Thử Thách 5
Địa Đàng Và Thử Thách 5
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 1
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 1
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 2
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 2
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 3
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 3
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 4
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 4
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 5
ĐHTM 2013 - Quà Tặng và Người Trao 5
Cain Và Abele một lần để cho - 1
Cain Và Abele một lần để cho - 1
Cain Và Abele một lần để cho - 2
Cain Và Abele một lần để cho - 2
Cain Và Abele một lần để cho - 3
Cain Và Abele một lần để cho - 3
Cain Và Abele một lần để cho - 4
Cain Và Abele một lần để cho - 4
Cain Và Abele một lần để cho - 5
Cain Và Abele một lần để cho - 5
Cain Và Abele một lần để cho - 6
Cain Và Abele một lần để cho - 6
Cain Và Abele một lần để cho - 7
Cain Và Abele một lần để cho - 7
Cain Và Abele một lần để cho - 8
Cain Và Abele một lần để cho - 8
Cain Và Abele một lần để cho - 9
Cain Và Abele một lần để cho - 9
Cain Và Abele một lần để cho - 10
Cain Và Abele một lần để cho - 10
Tĩnh Tâm 2013
Tĩnh Tâm 2013
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013 P1
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013 P1
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013 P2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2013 P2
Hai bên sườn đồi 1
Hai bên sườn đồi 1
Hai bên sườn đồi 2
Hai bên sườn đồi 2
Hai bên sườn đồi 3
Hai bên sườn đồi 3
Hai bên sườn đồi 4
Hai bên sườn đồi 4
Hai bên sườn đồi 5
Hai bên sườn đồi 5
Hai bên sườn đồi 6
Hai bên sườn đồi 6
Hai bên sườn đồi 7
Hai bên sườn đồi 7
Tĩnh tâm Mùa Chay 2013 P1
Tĩnh tâm Mùa Chay 2013 P1
Tĩnh tâm Mùa Chay 2013 P2
Tĩnh tâm Mùa Chay 2013 P2
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P1
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P1
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P2
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P2
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P3
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P3
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P4
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P4
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P5
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P5
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P6
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P6
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P7
Phúc Thật - Linh đạo Đường Hy Vọng P7
Lương Tâm p1
Lương Tâm p1
Lương Tâm p2
Lương Tâm p2
Lương Tâm p3
Lương Tâm p3
Lương Tâm p4
Lương Tâm p4
Lương Tâm p5
Lương Tâm p5
Lương Tâm p6
Lương Tâm p6
Lương Tâm p7
Lương Tâm p7
Lạ Thật 1
Lạ Thật 1
Lạ Thật 2
Lạ Thật 2
Lạ Thật 3
Lạ Thật 3
Lạ Thật 4
Lạ Thật 4
Lạ Thật 5
Lạ Thật 5
Lạ Thật 6
Lạ Thật 6
Khổ thật 1
Khổ thật 1
Khổ thật 2
Khổ thật 2
Khổ thật 3
Khổ thật 3
Khổ thật 4
Khổ thật 4
Khổ thật 5
Khổ thật 5
Khổ thật 6
Khổ thật 6
Khổ thật 7
Khổ thật 7
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 1
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 1
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 2
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 2
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 3
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 3
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 4
Ngài giảng hay như Quĩ vậy! 4
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Phần Mở Đầu
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2012 - Phần Mở Đầu
Cơn Cám Dỗ Thứ Nhất
Cơn Cám Dỗ Thứ Nhất
Cơn Cám Dỗ Thứ Hai
Cơn Cám Dỗ Thứ Hai
Những nước mắt chảy xuôi 1
Những nước mắt chảy xuôi 1
Những nước mắt chảy xuôi 2
Những nước mắt chảy xuôi 2
Những nước mắt chảy xuôi 3
Những nước mắt chảy xuôi 3
Những nước mắt chảy xuôi 4
Những nước mắt chảy xuôi 4
Làm Sao Con Biết 1
Làm Sao Con Biết 1
Làm Sao Con Biết 2
Làm Sao Con Biết 2
Làm Sao Con Biết 3
Làm Sao Con Biết 3
Làm Sao Con Biết 4
Làm Sao Con Biết 4
Sướng Thật 1
Sướng Thật 1
Sướng Thật 2
Sướng Thật 2
Sướng Thật 3
Sướng Thật 3
Sướng Thật 4
Sướng Thật 4
Sướng Thật 5
Sướng Thật 5
Sướng Thật 6
Sướng Thật 6
Sướng Thật 7
Sướng Thật 7