LM Mathêu Nguyễn Khắc Hy

 Sách Hôn Nhân và Gia ĐìnhXin nhấn vào chương mục dưới để xem video


Tập
Hãy Đi Và Đừng Phạm Tội Nữa P2
Hãy Đi Và Đừng Phạm Tội Nữa P2
Tĩnh Tâm 2019
Tĩnh Tâm 2019
Giải Đáp Mới Nhất tại Đại Hội Thánh Mẫu 2018
Giải Đáp Mới Nhất tại Đại Hội Thánh Mẫu ...
Tất Cả Là Hồng Ân
Tất Cả Là Hồng Ân
Hội Thảo mới nhất Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2018 tại Hoa Kỳ
Hội Thảo mới nhất Đại Hội Thánh Mẫu Miss...
lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2018
lễ Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2...
Tĩnh Tâm Tông Đồ Fatima
Tĩnh Tâm Tông Đồ Fatima
Mùa Vọng 2017
Mùa Vọng 2017
Linh hồn hiện về có ma hay không
Linh hồn hiện về có ma hay không
Linh hồn chết lành hay dữ thành ma hay qủy
Linh hồn chết lành hay dữ thành ma hay q...
Ngày nay chúng ta đòi hỏi quyền lợi hơn là hy sinh
Ngày nay chúng ta đòi hỏi quyền lợi hơn ...
Có thuyết nhân quả không
Có thuyết nhân quả không
Những mặt trái của đời sống hôn nhânb
Những mặt trái của đời sống hôn nhânb
Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2017
Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2017
Đại Hội Thánh Mẫu 2017
Đại Hội Thánh Mẫu 2017
Đại Hội Thánh Mẫu 2017
Đại Hội Thánh Mẫu 2017
Người Công Giáo lập bàn thờ thần tài có được không
Người Công Giáo lập bàn thờ thần tài có ...
So sánh Đạo Thiên Chúa và các Đạo khác
So sánh Đạo Thiên Chúa và các Đạo khác
Con người đi sửa sắc đẹp có tội lỗi không
Con người đi sửa sắc đẹp có tội lỗi khôn...
Ngoại tình có được tha không
Ngoại tình có được tha không
Tội Ngoại Tình Có Được Tha Thứ
Tội Ngoại Tình Có Được Tha Thứ
Bài Giảng Dựng Vợ Gả Chồng Trong Công Giáo
Bài Giảng Dựng Vợ Gả Chồng Trong Công Gi...
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2016
Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2016
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2016 Tại Đền Thánh La Salett
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2016 Tại Đền T...
Sống Tin Mừng Trong Đời Sống Gia Đình - P2
Sống Tin Mừng Trong Đời Sống Gia Đình - ...
Sống Tin Mừng Trong Đời Sống Gia Đình - P1
Sống Tin Mừng Trong Đời Sống Gia Đình - ...
Tìm Hiểu Sống Đạo - Mar 10, 13
Tìm Hiểu Sống Đạo - Mar 10, 13
Tìm Hiểu Sống Đạo - Aug 20, 12
Tìm Hiểu Sống Đạo - Aug 20, 12
Tìm Hiểu Sống Đạo - Jun 21, 13
Tìm Hiểu Sống Đạo - Jun 21, 13
Tìm Hiểu Sống Đạo - Aug 4, 13
Tìm Hiểu Sống Đạo - Aug 4, 13
Tìm Hiểu Sống Đạo - Sep 10, 13
Tìm Hiểu Sống Đạo - Sep 10, 13
Tất Cả Là Hồng Ân
Tất Cả Là Hồng Ân
Khơi Nguồn Tin Lý
Khơi Nguồn Tin Lý
Sống Tin Mừng Trong Đời Sống Gia Đình
Sống Tin Mừng Trong Đời Sống Gia Đình
Đại Hội Thánh Mẫu 2015 - P2
Đại Hội Thánh Mẫu 2015 - P2
Đại Hội Thánh Mẫu 2015 - P1
Đại Hội Thánh Mẫu 2015 - P1
8 Nhà Thờ Kính Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Elizabeth Và Cảm Tạ Chúa
8 Nhà Thờ Kính Đức Mẹ Thăm Viếng Bà Elizabeth Và Cảm Tạ Chúa
Mùa Chay 2015 Thánh Linh 3
Mùa Chay 2015 Thánh Linh 3
Mùa Chay 2015 Thánh Linh 2
Mùa Chay 2015 Thánh Linh 2
Mùa Chay 2015 Thánh Linh 1
Mùa Chay 2015 Thánh Linh 1
Ai Là Mẹ Ta ? Ai Là Anh Em Ta ?
Ai Là Mẹ Ta ? Ai Là Anh Em Ta ?
Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi
Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi
Ai Là Mẹ Ta ? Ai Là Anh Em Ta ?
Ai Là Mẹ Ta ? Ai Là Anh Em Ta ?
Hành Hương Thánh Địa Jerusalem P2
Hành Hương Thánh Địa Jerusalem P2
Hành Hương Thánh Địa Jerusalem - P1
Hành Hương Thánh Địa Jerusalem - P1
Tình Yêu Chúa Cao Vời Biết Bao
Tình Yêu Chúa Cao Vời Biết Bao
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 - P1
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 - P2
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 - P3
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 - P4
Tĩnh Tâm Mùa Chay 2014 - P5
ĐHTM 2012 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? P1
ĐHTM 2012 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? P2
ĐHTM 2012 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? P3
ĐHTM 2012 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? P4
ĐHTM 2012 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? P5
ĐHTM 2012 Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai? P6
ĐHTM 2013 Đức Tin và Đời Sống P1
ĐHTM 2013 Đức Tin và Đời Sống P2
ĐHTM 2013 Đức Tin và Đời Sống P3
ĐHTM 2013 Đức Tin và Đời Sống P4
ĐHTM 2013 Đức Tin và Đời Sống P5
Thánh Lễ Đại Trào Kính Khiết Tâm Mẹ
22-2-2013
Vuờn Cây Dầu Oliu
Nhà Nguyện Chúa Khóc
Sống Năm Đức Tin với TC
Đức Tin Không Việc Làm Là Đức Tin Chết
Đức Tin
Thánh Lễ Tại Cánh Đồng Mục Tử, Bethlehem
Giếng Nơi Đức Mẹ Lấy Nước Uống
Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin Tại Narazeth #1
Vương Cung Thánh Đường Truyền Tin Tại Narazeth #2
Nhà Thờ Thánh Giuse Tại Narazeth
Tìm Hiểu Sống Đạo
Tôi Tin Đức Giêsu Kitô Con Một Thiên Chúa
Giải Đáp Tín Lý
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 1A
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 1B
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 1C
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 1D
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 2A
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 2B
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 2C
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 2D
Vinh Danh Thiên Chúa - Phần 2E
Bình an dưới thế - Phần 3A
Bình an dưới thế - Phần 3B
Bình an dưới thế - Phần 3C
Bình an dưới thế - Phần 3D
Phán xét chung và riêng
Bình an dưới thế cho người Chúa Thương
Sự thờ phượng Thiên Chúa và kính các Thánh
Đọc Kinh Mân Côi quá nhiều ?
Đọc KInh Mân côi và phụng vụ
Có ơn cứu độ ngoài phép rửa tội ?
Chúa có cần giáng sinh để ban ơn cứu độ?
Phân biệt ơn cứu chuộc và ơn cứu độ
Sống Hiếu thảo và tôn kính cha mẹ
Đồng tính luyến ái