Đức Mẹ Medjugorje

Medjugorje

Thông Điệp Mẹ Mễ Du (Medugorje) ngày 25/04/2017 qua thị nhân Marija


Các con yêu dấu,

    Hãy yêu thương, cầu nguyện và làm chứng nhân tới sự hiện diện của Mẹ tới tất cả những ai còn xa cách. Bằng nhân chứng và gương sáng của mình, các con có thể kéo lại gần hơn những tâm hồn còn xa vời Thiên Chúa và ân sủng Ngài. Mẹ ở với các con và cầu bầu cho mỗi người các con, để rồi, với tình yêu thương và kiên quyết, các con mới có thể làm chứng nhân và khích lệ những ai đang xa cách Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Cám ơn các con đã đáp lại lời kêu gọi của Mẹ.  


(Translated by/ Chuyển Ngữ:   www.KinhMungMaria.com)