Các Bài Giảng của LM Rap Trần Xuân Nhàn10 Bài Giảng Về Mùa Chay
1. Góc Khuất Cuộc Đời
2. Tạ Ơn Cha, Biết Ơn Người
3. Sự Phát Triển Kỳ Diệu Của Truyền Thông
4. Gieo Mầm Yêu Thương
5. Vào Mùa Chay Thánh Cắt Bỏ Ba Khối U
6. Veronica Mới
7. Đi Thăm Bịnh Nhân
8. Giuda Mới
9. Giờ Của Mẹ
10. Yêu Nhiều Vì Được Tha Thứ Nhiều
11. Năm Mới, Trái Tim
12. Tập Cầu Nguyện
13. Mầu Chay Thánh
14. Madalena
15. Sám Hối và Tin Vào TIN MỪNG
16. Đời Sống Trần Gian, Đời Sống Vĩnh Cửu
17. Tha Thứ và Đón Nhận Nhau
18. Khiêm Nhường
19. Hãy Giữ Niềm Vui
20. Ghen Tuông
21. Thời Gian.
22. Cô Đơn.
23. Buông Xả.
24. Viên Ngọc Qúy.
25. Tôi Không Biết.
26. Bình An Đích Thực.
27. Chúa Ban Ơn Cứu Độ
28. Đổi Mới Tâm Hồn.
29. Tình Bằng Hữu.
30. Lời Cảm Ơn của các Cha Già Hưu.
31. Tập Tha Thứ
32. Nụ Hôn Giuda,
33. Khoảng Lặng.
34. Làm Đầy Tớ Mọi Người.
35. Đồng Hành Với Người Cần Tu.
36. Thánh Gioan Thánh Giá, Tình Yêu và Hy Sinh.
37. Lời Trân Tình.
38. Tương Quan Mới.
39. Tiếg Khóc Đêm Đông.
40 Thiên Chúa Quan Phòng.
41. Tạ Ơn Giờ Của Mẹ Đã Giúp Con Vượt Qua Tai Biến.
42. Chọn Mặt Gửi Vàng.
43. Dấu Chân Địa Đàng.
44. Từ Tình Yêu Đến Hành Động.
45. Tuyệt Phẩm Của Tình Yêu.
46. Đừng Để Mùa Chay Qua Đi Vô Ích.
47. Mỗi Người Chúng Ta Đều Bị Xét Xử Vì Tình Yêu.
48. 20 Năm Nhìn Lại.
49. Tuổi Già Của Các Linh Mục
50. Nhật Ký Đời Sống Tu Trì.
Những Bức Tâm Thư Của Cha Linh Hướng

 Bài 25: Định Nghĩa Tình Yêu
 Bài 24: Hãy Đi Và Làm Như Vậy
 Bài 23: Kính Nhớ Ông Bà Tổ Tiên
 Bài 22: Tạ Ơn Giờ Của Mẹ Đã Giúp Con Vượt Qua Tai Biến!
 Bài 21: Mọi Người Chúng Ta Đều Sẽ Bị Xét Xử Vì Tình Yêu
 Bài 20: 20 Năm Nhìn Lại
 Bai 19: Chọn Mặt Gửi Vàng
 Bai 19: Dấu Chân Địa Đàng

 Bài 18: Nụ Hôn Giu Đa…ẩn Chứa Bên Đời

 Bài 17: Đời Sông Trần Gian, Đời Sống Vĩnh Cửu

 Bài 16: Giuda Mới

 Bài 15: Vêrônica Mới

 Bài 14: Maria Mađalêna

 Bài 13: Cô Đơn

 Bài 12: Sám Hối Tin Vào Tin Mừng

 Bài 10: Yêu Nhiều Vì Được Tha Thứ Nhiều (luca 7:36-50)

 BAI 9: TUYỆT PHẨM CỦA TÌNH YÊU

 BAI 8: TỪ TÌNH YÊU ĐI ĐẾN HÀNH ĐỘNG

 BAI 7: Đừng Để Mùa Chay Qua Đi Vô Ích

 BAI 6: Tập Tha Thứ.

 BAI 5: DẤU CHÂN ĐỊA ĐÀNG.

 BAI 4: TIẾNG KHÓC ĐÊM ĐÔNG

 BÀI 3: LỜI TRẦN TÌNH

 BAI 2: ĐONG HÀNH VỚI NGƯỜI CẬN TỬ

 BÀI 1: KHOẢNG LẶNGComment:


Các Audio Khác