Thứ Năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

CÚI XUÔNG.

Đức Kitô đã cúi xuống thân phận con người. Từ khi sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn cho đến khi gục đầu trên cây thập giá.
 
Vào đầu chuyến hành trình, Chúa Giêsu đi từ làng này sang làng khác, ngài gặp mười người phong cùi. Theo Luật Do Thái thời đó người bị phong cùi phải la lên: “Ô uế, ô uế!” và sống tách biệt ở bên ngoài. (Lê-vi 13:45, 46.) theo luật của giới ráp-bi thời đó cấm bất kỳ ai đến gần người phong cùi trong vòng 4 cu-bít (khoảng 2m). Nhưng nếu đang có gió, không ai được đến gần trong vòng 100 cu-bít (khoảng 45m). Kinh Thánh đưa ra điều luật là người phong cùi phải sống “ngoài khu vực dành riêng”. Vì vậy, khi thấy một người phong cùi trong thành, một ráp-bi sẽ ném đá vào người đó và nói: “Hãy trở về chỗ ngươi ở, đừng làm ô uế người khác”. Cách đối xử của Chúa Giêsu khác. Thay vì đuổi người phong cùi đi, ngài đã sờ và chữa lành bệnh cho họ. (Mt. 8:3).
 
Vì vậy, mười người phong cùi đứng cách xa Chúa Giêsu, họ gọi lớn tiếng: “Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi!”. Khi nhìn thấy họ, ngài bảo: “Hãy đi trình diện với các thầy tư tế” (Lc. 17:13, 14). Chính những bệnh nhân tìm cách đến gần Chúa Giêsu; họ cố gắng tìm cách chạm đến Chúa vì có một sức mạnh phát xuất từ Người, và Người chữa lành cho mọi người (Lc 6,19).
 
Chúa Giêsu đến trần gian để bày tỏ cho thấy tình yêu của Chúa. Khi chúng ta bệnh tật Chúa muốn cứu chữa chúng ta cả xác lẫn hồn, Người mời gọi ta tin nơi Người. Thường Ngài nói: " Đức Tin con đã chữa con". Với những  người tộ lỗi Chúa Giêsu đón tiếp họ và ăn uống với họ. (Lc 15, 1-32) 
 
Phải nói là dưới tầm nhìn của Chúa Giêsu và trong trái tim Ngài tất cả mọi người đều được chấp nhận. Ngài cúi xuống thân phận của từng con người, Ngài bênh vực cho người đàn bà ngoai tình.(Ga 8,1-11). Tuy là Thầy là Chúa, nhưng Ngài đã “chỗi dậy, bỏ áo xống đi và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ” (Ga 13, 4-5) Thật thế, Thiên Chúa của chúng ta vô cùng cao cả và quyền năng nhưng cũng là một Thiên Chúa vô cùng khiêm nhường. Thiên Chúa đã ẩn mình, trong sự bé nhỏ, nghèo hèn đến độ bị con người nghi ngờ cả về sự hiện diện của Ngài. Vì khiêm nhường nên Ngài cũng trở nên hoàn toàn im lặng trước mọi thái độ của con người. Vì khiêm nhường nên Ngài đã cúi xuống đến tận cùng của vực thẳm là tội lỗi con người để nâng đỡ, để cảm thông, để cứu vớt, để thứ tha. Ngài đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống cho con người (Mt 20, 28).Thiên Chúa được thể hiện nơi Đức Giêsu Kitô, qua mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc của Người. Thiên Chúa thật khiêm nhường nên chỉ những ai khiêm nhường mới gặp được Thiên Chúa, để đón nhận được sự an ủi, nâng đỡ của Ngài.
 
Raphael Trần Xuân Nhàn.

Comment: