Thẻ Nhớ Cho Radio-TinMừng+GCM#2 Đã Sẵn Sàng Cho Quý Vị Đặt Mua
Chủ Nhật, Ngày 3 tháng 2-2019

 http://www.memaria.org/Images/upload/gallery/HinhBiaRadioTinMung.GCM2.jpg

19/11/2018

 

Kính chào quý vị,

 

   Sau nhiều cố gắng của Ban Biên Tập www.MeMaria.org, www.MeMaria.net, và www.KinhMungMaria.com, thẻ nhớ (Micro-SD) cho Radio-TinMừng+GCM#2 đã được hoàn thành với trên 7300 đoạn audio và dài hơn 2100 giờ. Quý vị nào đã có Radio rồi thì chỉ cần đặt mua thẻ nhớ này và thay thế vào thẻ nhớ đang có sẵn trong radio là chúng ta có toàn bộ audio của Radio-TinMừng+GCM#2. Thẻ nhớ này bao gồm tất cả các audio có trong Radio-GCM#1 cộng thêm những audio mới. Với lối cấu trúc này, quý vị sẽ tích lũy được audio của những Radio trước và nó trở thành môt Thư Viên Audio Đạo Đức Cá Nhân ngay trong tầm tay của quý vị. Theo yêu cầu của nhiều quý vị, các audio này cũng được cho vào USB-Stick (xin xem hình) hầu có thể nghe được trong máy vi tính, xe hơi, máy DVD, Blue-Ray, HD-TV ...vv hoặc các máy móc có cổng USB.

http://www.memaria.org/Images/upload/thutin/HinhMicroSd.USBStick.jpg

   Với mục đích quảng bá Lời Chúa qua phương tiện truyền thông đại chúng tới cho những người nghèo, bệnhtật, già cả, khuyết tật nơi những vùng truyền giáo nghèo và vùng sâu vùng xa mà phương tiện truyền thôngkhông có hoặc giới hạn, mà chúng tôi mời gọi quý vị cùng nối dài một cánh tay với chúng tôi thành những nhàtruyền giáo qua phương tiện truyền thông này. Với sự ủng hộ $25 USD hoặc 300000 VND cho mỗi thẻ nhớhoặc USB-Stick là giúp chúng tôi có phương tiện làm thêm máy Radio trao tặng tới các vùng truyền giáo này. Riêng Radio-TinMừng+GCM#2 đang trong tiến trình sản xuất. Hy vọng sẽ sẵn sàng để gửi tới quý vị trướcGiáng Sinh 2018.

 

Chân thành cám ơn và  xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho quý vị và gia quyến.

 

Toàn Ban Biên Tập

www.MeMaria.orghttp://www.memaria.net/http://www.kinhmungmaria.com/

 

Mọi liên lạc và ngân phiếu xin gửi về:

Viet Bui

385 Lassenpark Cir

San Jose, Ca 95136

email: vietbui@yahoo.com


Comment: