Thứ Bảy ngày 21 tháng 4 năm 2018

 Xin Quảng Bá Ơn Gọi Cho Chúng Con - Giuse Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Biển, S.S.P.

KÍNH THƯA CHÚ VÀ BAN BIÊN TẬP, 
 
NGÀY CHÚA NHẬT THỨ 4 PHỤC SINH LÀ CHÚA NHẬT CHÚA CHIÊN LÀNH, CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU.
 
VÌ HIỆP HỘI CHÚNG CON CÒN MỚI MẺ, NÊN NHIỀU NGƯỜI CHƯA BIẾT ĐẾN. VÌ THẾ, CHA CỐ THUẬN NHỜ CON  GỦI CHÚ VÀ BAN BIÊN TẬP TỜ BƯỚM QUẢNG BÁ ƠN GỌI CHO HIỆP HỘI.
 
 KÍNH XIN QUÝ BAN BIÊN TẬP VUI LÒNG CHO ĐĂNG TRÊN WEB. CỦA BAN BIÊN TẬP ĐỂ NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐẾN HIỆP HỘI, NGÕ HẦU CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG CON VÀ HY VỌNG CÓ NHIỀU ƠN GỌI DẤN THÂN CHO SỨ VỤ LOAN BÁO TIN MỪNG THEO LINH ĐẠO CỦA HIỆP HỘI. 
 
CON XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN.
TRÂN TRỌNG,
 
GIUSE VINH SƠN NGUYỄN NGỌC BIỂN, S.S.P.
THƯ KÝ HIỆP HỘI

 

http://www.memaria.net/images/phaolotongdo.jpg

 

http://www.memaria.net/images/phaolotongdo.jpg


Comment: